SunSped - Dochodzenie odszkodowań

Ponadto  oferujemy usługi  w zakresie:

1. Dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych, w tym:
  • reprezentacja przed towarzystwami ubezpieczeniowymi i sądami,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu utraconego dochodu,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu kosztów poniesionych na leczenie i rehabilitację.
2. Dochodzenie należności z tytułu:
  • Poniesionych nakładów na cudzą rzecz ruchomą lub nieruchomość,
  • Niedotrzymania umowy,
  
Oferowaną  pomoc kierujemy zarówno do poszkodowanych dochodzących roszczeń odszkodowawczych związanych ze szkodą na osobie, jak i szkodą rzeczową.
            
Jesteś poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy, na skutek błędu lekarskiego bądź innego zdarzenia zadzwoń.